Osrednja stranKaj je nrb?Naročnik raziskaveIzvajalec raziskaveOpis raziskaveOmniviewJavno dostopni podatkiProdajna ponudbaStrokovni prispevkiNovice
 
 
PREDSTAVITEV IZVAJALCA - CATI d.o.o.

Družba CATI, ustanovljena leta 1996, je ena izmed vodilnih slovenskih podjetij na področju tržnih, medijskih in mnenjskih raziskav. Časnik Finance je leta 2001 družbo CATI med slovenskimi tržnoraziskovalnimi podjetji uvrstil na drugo mesto po prometu. S kapaciteto preko 40 telefonskih postaj, z bazo več kot 300 anketarjev, tako telefonskih kot tudi terenskih, izvaja kvantitativne in kvalitativne raziskave.

Aktivnosti družba temeljijo na lastnem razvoju najnovejših metodoloških tehnik in modernih tehnologij, ki se uporabljajo za potrebe tržnega in medijskega raziskovanja. Kot prva je na področju Slovenije postavila komercialni telefonski studio s sistemom CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), izvedla prvo komercialno Internet anketo, ter prva v Evropi pričela z dnevnim telefonskim omnibusom.

V času svojega obstoja je razvila različne partnerske odnose, od katerih velja omeniti Gallup Organization, s katerim skupaj izvajata Eurobarometer za EU, ter SPSS Inc., kjer je družba CATI zastopnik analitičnih orodij in storitve na področju Slovenije, Hrvaške, Jugoslavije, Bosne in Hercegovine in Albanije.

Aktivnosti družbe segajo prek meja Slovenije, saj za naročnike s pomočjo partnerjev opravlja raziskave na področju bivše Jugoslavije ter v vzhodno evropskih državah. Na področju Hrvaške ter Bosne in Hercegovine se na podlagi metodologije in standardov uvedenih s strani družbe CATI dnevno izvaja Dnevni CATI Omnibus (DCO). Podatki iz te raziskave so primerljivi po treh državah - Slovenija, Hrvaška in BiH.

S tržnejskimi, medijskimi in družbenimi raziskavami in svetovanjem sodeluje z večino večjih slovenskih podjetij in organizacijami, kot so HIT, Telekom Slovenije, Lek, Mobitel, Televizija Slovenija. Od leta 2002 do 2004 pa je tudi izvajalec Nacionalne Raziskave Branosti v Sloveniji.

Družba redno zaposluje okrog 30 ljudi, večino za polni delovni čas. Povprečna starost zaposlenih je 27 let. Jedro družbe predstavljajo sociologi - družboslovni informatiki ter komunikologi - tržni komunikatorji.

Zaposleni samostojno ali s sodelavci s strokovnimi prispevki redno sodelujejo na različnih domačih in mednarodnih strokovnih konferencah: ESOMAR Net Effects (World Association of Opinion and Marketing Research Professionals), COTIM (Conference on Telecommunications and Information Markets), CASIC (Conference on Computer Assisted Survey Information Collection), ASA (American Statistical Association), AAPOR (American Association of Public Opinion Research), ISI, Metodology and Statistics, Marketinška konferenca, Marketinški fokus, SOF, Zlati boben, SEMPL, INFOS,...
Poleg tega so zaposleni pogosto avtorji člankov v različnih časopisih in revijah: Delo, Večer, Finance, Marketing Magazin, Moj Mikro,...

Nekateri članki (predvsem s tržno obarvano vsebino) so dostopni na naslovu http://www.cati.si/papers/.