Osrednja stranKaj je nrb?Naročnik raziskaveIzvajalec raziskaveOpis raziskaveOmniviewJavno dostopni podatkiProdajna ponudbaStrokovni prispevkiNovice
 
 
FINANCIRANJE

Izvedbo raziskave NRB v celoti financirajo pristopniki k projektu NRB, ki so s SOZ podpisali pogodbo, s katero so se zavezali, da bodo v času trajanja projekta financirali izvedbo raziskave NRB.

Letna finančna obveznost vsakega pristopnika je sestavljena iz dveh delov:

  • Članarine, ki je za vse pristopnike enaka (1.000.000 SIT v letu 2006)
  • Uporabnine, ki je odvisna od pristopnikovih oglasnih prihodkov v preteklem letu, na podlagi podatkov iz raziskave Mediana IBO.

Z razdelitvijo na dva dela je bila zagotovljena enakopravnost glasu vsakega pristopnika, ne glede na velikost, hkrati pa upoštevane različne velikosti oglasnih prihodkov in s tem različne uporabne vrednosti raziskave za pristopnike.

Dodatni stroški NRB se pokrivajo iz dodatnih prihodkov, predvsem iz prodaje podatkov iz Nacionalne raziskave branosti na trgu.