Osrednja stranKaj je nrb?Naročnik raziskaveIzvajalec raziskaveOpis raziskaveOmniviewJavno dostopni podatkiProdajna ponudbaStrokovni prispevkiNovice
 
 
KAKO DELUJE NAROČNIK

Naročnik NRB je Slovenska oglaševalska zbornica.
V njenem okviru deluje Svet pristopnikov NRB, ki je sestavljen iz vseh podjetij - pristopnikov NRB.

Zaradi dobre infrastrukture in administrativno tehnične podpore, predvsem pa zato, ker so v SOZ združeni vsi trije deli oglaševalskega trikotnika, so si pobudniki in pristopniki k NRB v letu 2001 SOZ izbrali za svojo krovno organizacijo, ki jih predstavlja navzven in je kot pravna oseba naročnik raziskave.

Upravni odbor SOZ je 13. 9. 2005, skladno z določili novega Statuta SOZ (sprejet decembra 2004), ustanovil stalno projektno skupino za izvajanje projekta NRB - Svet pristopnikov k NRB. SP NRB je najvišji organ upravljanja in odločanja o NRB. V njem se združujejo ustanovitelji - pristopniki k NRB. Vsak pristopnik ima v SP NRB enega predstavnika, enega člana pa imenuje upravni odbor SOZ. Vsak pristopnik ima v SP NRB en glas, glasovi so med seboj enakovredni. Svet pristopnikov k NRB v celoti upravlja z NRB, upravnemu odboru SOZ pa poroča enkrat letno, praviloma po zaključku poslovnega leta.

Svet pristopnikov imenuje druge organe NRB: razpisno komisijo, izvršni odbor in strokovno komisijo. Njihovo delovanje opredeljujejo: Statut SOZ, Pogodba o pristopu k NRB in Pravilnik o delovanju sveta pristopnikov in drugih organov NRB.

Člani SOZ se združujejo v tri samostojna strokovna združenja: SZOA - Slovensko združenje oglaševalskih agencij, SZO - Slovensko združenje oglaševalcev in SZM - Slovensko združenje medijev. Pod okriljem SOZ tečejo številni projekti, pomembni za slovensko oglaševalsko in komunikacijsko stroko. Slovenska oglaševalska zbornica je tudi nacionalna, oglaševalska, samoregulativna organizacija, člani SOZ sprejemajo Slovenski oglaševalski kodeks, pod okriljem SOZ deluje Oglaševalsko razsodišče. Več o SOZ: www.soz.si (Povezava na spletno stran SOZ).