Osrednja stranKaj je nrb?Naročnik raziskaveIzvajalec raziskaveOpis raziskaveOmniviewJavno dostopni podatkiProdajna ponudbaStrokovni prispevkiNovice
 
 
STROKOVNA KOMISIJA

Strokovna komisija je strokovni organ IO. Imenuje jo Svet pristopnikov z navadno večino, lahko pa se odloči, da bo sam opravljal naloge Strokovne komisije.

Strokovna komisija NRB:

  • dogovori natančne pogoje izvedbe raziskave,
  • sodeluje pri izvedbi vprašalnika,
  • določi pravila razpolaganja s podatki, objavljanja podatkov in uvajanja sprememb v raziskavo, imenuje nadzornike (člane Strokovne komisije in/ali zunanje pravne ali fizične osebe) za posamezne dele raziskave,
  • določi način nadzora nad delom Izvajalca,
  • spremlja in nadzira eksperimentalne izvedbe raziskav.

Strokovna komisija deluje ves čas trajanja projekta NRB. Način in obseg izvajanja nadzora nad delom Izvajalca je natančneje urejen v Pogodbi o izvedbi NRB.

Člani strokovne komisije:

Člane strokovne komisije NRB 2006 - 2008 bo imenoval SP na prvi seji v razpisnem obdobju 2006 – 2008