Osrednja stranKaj je nrb?Naročnik raziskaveIzvajalec raziskaveOpis raziskaveOmniviewJavno dostopni podatkiProdajna ponudbaStrokovni prispevkiNovice
 
 
SVET PRISTOPNIKOV

Svet pristopnikov sestavlja po eden predstavnik vsakega Pristopnika k NRB in eden predstavnik SOZ (člani Sveta pristopnikov).
Svet pristopnikov odloča na sejah z glasovanjem članov Sveta pristopnikov. Vsak pristopnik ima en glas, glasovi so med seboj enakovredni.

Svet pristopnikov odloča zlasti o (izvleček iz Poslovnika):

  • Izboru izvajalca NRB
  • Financiranju NRB (pridobivanju in uporabi finančnih sredstev projekta NRB)
  • Imenovanju in razrešitvi organov projekta NRB
  • Razpolaganju s podatki iz Nacionalne raziskave branosti

SVET PRISTOPNIKOV K NRB: