Osrednja stranKaj je nrb?Naročnik raziskaveIzvajalec raziskaveOpis raziskaveOmniviewJavno dostopni podatkiProdajna ponudbaStrokovni prispevkiNovice
 
 
KAJ JE NRB?

Nacionalna raziskava branosti se izvaja pod formalnim okriljem Slovenske oglaševalske zbornice - SOZ , ki s tem dokazuje svojo zavezo - tvorno prispevati k urejanju oglaševalskega trga.

NRB je velik korak naprej v urejanju medijskega in oglaševalskega trga, saj je:

 • prva raziskava v Sloveniji, ki je nastala kot plod skupnega dela medijev, oglaševalcev ter agencij in z upoštevanjem potreb vseh treh delov oglaševalskega trikotnika;
 • prva sindicirana raziskava neprofitnega značaja;
 • prva raziskava, ki je vodena in nadzorovana s strani skupnega industrijskega telesa, kakršna je praksa v razvitem svetu.

Naročnik raziskave je SOZ v imenu Sveta pristopnikov k NRB. Na že drugem javnem razpisu je bil ponovno izbran izvajalec VALICON d.o.o. in sicer za dobo treh let.

NRB je valutna raziskava:

 • predstavlja enoten sistem za določanje vrednosti oglasnega prostora,
 • valuta temelji na nacionalni medijski raziskavi,
 • naročnik raziskave je skupno industrijsko telo (JIC),
 • odraža potrebe industrije,
 • izvajalec je raziskovalna družba, izbrana s konsenzom na razpisu.

Valuto na trgu potrebujemo, ker zagotavlja:

 • enotne podatke,
 • lažjo komunikacijo,
 • nižje stroške,
 • večjo preglednost,
 • je industrijska last,
 • ima industrijsko kontrolo.

Naročnik in lastnik NRB je SOZ, v njenem okviru pa Svet pristopnikov, ki raziskavo financira.
Svet pristopnikov sestavljajo:

Trdnost valute zagotavljajo:

 • strokovna komisija, ki nadzira vzorčenje, zbiranje podatkov, uteŽevanje podatkov, veljavnosti izvedenih parametrov in zagotavlja strokovne predloge izboljšav in razvoja raziskave.
 • mednarodna primerljivost:
  • metoda, ki je osnova za valuto, je v veljavi v 90% držav, ki imajo nacionalno raziskavo branosti;
  • enako velja za zbiranje podatkov, kjer smo v samem svetovnem vrhu.
 • reference izvajalca, družbe VALICON d.o.o., ki je vodilna raziskovalna družba na področju medijskih raziskav v Sloveniji, znana po svoji strokovnosti (udeležbe na mnogih domačih in tujih konferencah), inovativnosti (npr. izvedba vzporednih volitev 2000 s pomočjo SMS tehnologije) in pionirstvu na mnogih področjih (prvi komercilani telefonski studio za računalniško podprto anketiranje, prve slovenske internetne ankete)