Osrednja stranKaj je nrb?Naročnik raziskaveIzvajalec raziskaveOpis raziskaveOmniviewJavno dostopni podatkiProdajna ponudbaStrokovni prispevkiNovice
 
 
POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA O ORODJU OMNIVIEW™

Naredil(a) sem ciljno skupino, vendar mi program kaže, da je numerus 0, torej, da je prazna.

Rezultati, ki sem jih dobil(a), izgledajo čudno.

Kako se izračuna GRP?

Kje dobimo PEX?

Kako izračunam doseg medija po regijah?

Kako lahko izračunam povprečno starost bralcev določenega naslova?

Prejšnji program od Mediane mi je omogočal, da sem lahko preveril(-a), kakšen je doseg medija v ciljni skupini po tem, ko že izberem določene medije. Ali je to možno tudi v programu Omniview?


Naredil(a) sem ciljno skupino, vendar mi program kaže, da je numerus 0, torej, da je prazna.
Najverjetneje ste uporabili napačno operacijo. Rado se zgodi, da namesto ikone ALI ali ALI-IN uporabnik uporabi ikono IN, ki bo v primeru ekskluzivnih skupin (npr. moški/ženske) dala kot rezultat prazno ciljno skupino. Možna pa sta še dva razloga: ali je bilo pri definiranju ciljne skupine uporabljenih preveč spremenljivk in vzorec ne vsebuje takšnih oseb - v tem primeru skrčite nabor spremenljivk - ali pa ste definirali ciljno skupino, ki v popualciji ne obstaja.

Rezultati, ki sem jih dobil(a), izgledajo čudno.
Preverite, ali ste izbrali prave statistike glede na to, kaj imate na osi X in kaj na osi Y.

Kako se izračuna GRP?
PEX je povprečna frekvenca kontaktov s povprečno stranjo. Produkt DOSEG (1) * PEX je tako (po znani formuli GRP = F x R) povprečni GRP ene povprečne strani. Torej vzameš doseg v ciljni skupini in ga množiš s PEX za revijo kot tako. Rezultat je potencialni GRP celostranskega oglasa v določeni ciljni skupini.

Kje dobimo PEX?
PEX se nahaja v kvartalnem in polletnem poročilu (excell in PDF).

Kako izračunam doseg medija po regijah?
Preprosto. Uporabiš enak princip kot za doseg v ciljni skupini, torej spremenljivko regija na os X in medije na os Y in statistiko % stolpec.

Kako lahko izračunam povprečno starost bralcev določenega naslova?

 1. na os X damo opazovani naslov(-e)
 2. na os Y damo starost2 (le ob večjih vzorcih za naslov lahko tudi starost1 - večji vzorec pomeni, da ima občinstvo nekega naslova vzorec vsaj n=1000)
 3. označimo statistiko numerus
 4. rezultat prenesemo v excel
ČE DELAMO s spremenljivko STAROST1
 1. za vsak starostni razred pomnožimo numerus s starostjo
 2. naredimo seštevek stolpca numerus in stolpca, kjer so produkti
 3. vsoto produktov delimo z vsoto numerusov
ČE DELAMO s spremenljivko STAROST2
 1. za vsak starostni razred pripišemo sredino razreda (npr. 10-12 = 11, 13-15 = 14 itd.)
 2. pomnožimo numerus s sredino razreda
 3. naredimo seštevek stolpca numerus in stolpca, kjer so produkti
 4. vsoto produktov delimo z vsoto numerusov

Prejšnji program od Mediane mi je omogočal, da sem lahko preveril(-a), kakšen je doseg medija v ciljni skupini po tem, ko že izberem določene medije. Ali je to možno tudi v programu Omniview?
Seveda je možno. Uporabite naslednji postopek.
Pred prvo uporabo storite tole:

 1. označite (odkrižajte) polje v okencu pri VALUTA - DOSEG ENEGA IZIDA in kliknite na ikono NE.
 2. v mapi MOJE CILJNE SKUPINE ste dobili vse medije, ki imajo pred imenom oznako NE
 3. priporočamo, da si naredite novo mapo (npr. NE-doseg) in vanjo prenesete ta novi seznam - preglednot bo veliko boljša (ustvarjanje novih map in prenašanje skupin vanje je razloženo v navodilih)
Ko to imate, pa je postopek sledeč:
 1. najprej klasični pristop: ciljna skupina na X os, seznam medijev na Y os, označimo statistiko % (stolpec)
 2. ko si izberete prvi medij (npr. tistega z najvišjim dosegom v ciljni skupini), ustvarite novo ciljno skupino: odkrižajte polje pred ciljno skupino in polje pred izbranim medijem iz seznama NE-doseg, kliknite ikono IN
 3. To novo ciljno skupino nesete na os X in poženete poizvedbo - v drugem stolpcu lahko opazujete, kakšni so dosegi medijev v ciljni skupini med tistimi, ki ne berejo medija, ki ste ga izbrali (pri njem bo doseg 0.0 - tako lahko preverite, če ste vse storili prav)
 4. razvrstite medije glede na doseg v drugem stolpcu (kliknete dvakrat na glavo stolpca) in izberete drugi medij (verjetno spet tisti, ki imaj v preostanku najvišji doseg)
 5. ponovite točko 2., pri čemer pa uporabite zadnjo verzijo ciljne skupine, ki ste jo ustvarili v točki 2. (označite polje pred ciljno skupino iz točke 2. in novi izbrani medij v seznamu NE-doseg in kliknete ikono IN)
 6. ker želite hkrati opazovati tudi, kako raste vaš neto ali nepodvojeni doseg, ustvarite prekrivanje obeh izbranih medijev (označite polje pred njima in kliknete ikono ALI, prekrivanje na enostavni način, glej navodila)
 7. na X os dodate novo ciljno skupino, na Y os pa dodate prekrivanje in poženete poizvedbo - dobili ste tretji stolpec, kjer so dosegi medijev med tistimi, ki ne berejo ne prvega ne drugega od obeh izbranih medijev v vaši ciljni skupini, dobili pa ste tudi novo vrstico na dnu tabele, kjer v prvem stolpcu vidite, kakšen je neto doseg obeh izbranih medijev v ciljni skupini (poglejto jo še predno razvrstite medije po dosegu v tretjem stolpcu, sicer jo boste težje našli), medtem ko mora biti v tretjem stolpcu rezultat, če ste vse storili prav, 0.0
 8. proceduro ponavaljajte dokler ne pridete do končnega izbora medijev
Priporočamo, da si pred pričetkom postopka pripravite mapi za shranjevanje ciljnih skupin in prekrivanj, kar bo omogočilo preglednost in s tem precej lažje delo. Ker se vse shranjuje (shranite lahko tudi same poizvedbe), bo delo tudi iz primera v primera vsakič lažje.