Osrednja stranKaj je nrb?Naročnik raziskaveIzvajalec raziskaveOpis raziskaveOmniviewJavno dostopni podatkiProdajna ponudbaStrokovni prispevkiNovice
 
 
PROGRAMSKO ORODJE OmniView™

OmniView™ je analitično orodje za uporabo baze podatkov, namenjeno predvsem medijskemu načrtovanju. Orodje je plod lastnega razvoja in je nastalo v letu 2000. Prvotno je bilo izdelano za namene uporabe Medijskega monitorja, kar ostaja jedro podatkov tudi danes. V Sloveniji imamo danes Nacionalno raziskavo branosti, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in Srbiji pa ostaja Medijski monitor, kot je bil prvotno v Sloveniji.

Bazo podatkov v OMNIVIEW™ lahko poljubno dopolnjujemo z različnimi vsebinami.

OMNIVIEW™ je torej več kot le orodje za pregledovanje podatkov, saj omogoča tudi analizo podatkov.

OMNIVIEW™ omogoča:

 • analizo branosti po ciljnih skupinah
 • analizo prekrivanja branosti na dva načina:
  • prekrivanje med neomejenim številom izbranih naslovov
  • izračun prekrivanja vseh možnih kombinacij med izbranimi naslovi
 • demografske analize občinstev medijev in ciljnih skupin (izdelava socio-demografskih profilov bralcev in ciljnih skupin)
 • analize trendov po polletjih, letih
 • gnezdenje, analize po dveh ali več kriterijih hkrati, npr. branost v neki ciljni skupini znotraj posameznih regij po kvartalih
 • odprtost pri določanju ciljnih skupin - kombinacija demografije in medijske potrošnje, npr. moški bralci nekega časopisa, z nadpovprečnim dohodkom, ki hkrati ne berejo drugih časopisov ali revij
 • možnost definiranja lastnih razredov pri demografskih spremenljivkah, ki dobijo enak status in funkcijo kot fiksne spremenljivke

Baza podatkov vključuje vse medije, katerih branost je dovolj visoka glede na statistični kriterij CV, da se podatek še lahko javno objavi.