Osrednja stranKaj je nrb?Naročnik raziskaveIzvajalec raziskaveOpis raziskaveOmniviewJavno dostopni podatkiProdajna ponudbaStrokovni prispevkiNovice
 
 
MODEL ZBIRANJA PODATKOV

Osnovne lastnosti modela zbiranja podatkov:

 • osebno, računalniško podprto anketiranje (CAPI)
 • vzorec na podlagi CRP (Centralni register prebivalstva)
 • predhodni dopis / obvestilo anketirancu
 • kompleksen model zagotavljanja enakomernosti dnevnih vzorcev
 • nagrajevanje sodelujočih v anketi
 • redno zaposleni anketarji

Osnovni podatki o vzorcu:

Uporabljeno je verjetnostno proporcionalno stratificirano vzorčenje. Vzorčenje se izvaja na štirih med seboj neodvisnih vzorcih. Ozemlje Republike Slovenije je najprej razdeljeno na 12 statističnih regij. Vsaka regija se nadalje razdeli glede na tip in velikost naselja na štiri kategorije glede na definicijo Statističnega urada RS. Dve dodatni kategoriji tipa naselja sta zaradi svoje velikosti še Ljubljana in Maribor. Na ta način smo dobili 50 stratumov.

OSTALE LASTNOSTI
anketirana populacija
 • 10 - 75 let
velikost vzorca
 • dnevni n=16
 • mesečni n=480
 • letni n=5.840 (končna velikost vzorca sicer varira glede na zunanje dejavnike)
reprezentativnost
 • spol, starost, izobrazba, regija na ravni tipa naselja, dan v tednu
 • vzorec je reprezentativen na ravni celotnega valutnega obdobja
nadzor anketiranja
 • avtomatski nadzor iz centra za zbiranje podatkov
 • telefonska kontrola opravljenih anket
 • nenapovedane kontrole na terenu
 • empirična analiza opravljenih anket po več kriterijih