Osrednja stranKaj je nrb?Naročnik raziskaveIzvajalec raziskaveOpis raziskaveOmniviewJavno dostopni podatkiProdajna ponudbaStrokovni prispevkiNovice
 
 
VKLJUČENI MEDIJI

Tiskani mediji

Seznam merjenih edicij je omejen na 150. V anketo so vključene vse edicije, ki imajo glede na velikost vzorca dovolj visoko branost, da so podatki relevantni. Spodnja meja branosti ki jo mora dosegati neka edicija, da je v celoti vključena v merjenje, je 1.3%. Edicije z dosegom med 1.3% in 1.0% sodijo v t.i. tolerančno območje (območje intervala zaupanja za doseg 1.3% na letni ravni). Za te edicije se meri le doseg (valutni podatek). V prvem polletju 2006 je vključenih 149 edicij.

Pravila vstopanja in izključevanja naslovov iz NRB:

 • osnovni nabor edicij, za katerega se merijo vsi podatki, ne sme presegati 150 edicij;
 • pogoj za vstop v ta nabor je doseg 1.3%, ki na letni ravni dosega stopnjo relativne zanesljivosti (CV=10);
 • edicije, ki padejo v območje tolerančnega praga, to je od 1.3% do 1.0%, ostanejo vključene le na ravni dosega (valutni podatek);
 • edicije, ki padejo pod prag 1%, se iz merjenja izključijo;
 • zadnji dve določili ne veljata za edicije pristopnikov;
 • pri odločanju o prestopu iz enega v drugo območje se bo uporabljal dinamični kriterij ocene zanesljivosti dosega gleda na velikost vzorca, kontrola pa se izvaja četrtletno;
 • pristopnik lahko predlaga vključitev nove edicije tudi sredi obdobja (ob izidu), ostale pa se vključujejo kvartalno;
 • vsak novi vstop je najprej vključen le na ravni merjenja dosega (enaka raven kot velja za edicije ki še dosegajo tolerančni prag);
 • v primeru, da so za posamezno edicijo zbrani podatki za eno trimesečje ali več, se podatek že lahko objavi v polletnem poročilu in bazi, vendar z opombo o nepopolni velikosti vzorca.

V poročilo so vključeni vsi naslovi, katerih valutni podatek o branosti dosega skrajni prag za javno objavo podatka po kriteriju koeficienta CV. Na polletni bazi so to vsi, katerih doseg enega izida je večji ali enak 0.4%. Pri tem dosegu je CV še manjši 33, CV pade pod 20 pri dosegu 0.7%, pod 10 pa pri dosegu 2.7%.

Nove izdaje, ki niso izdaje pristopnikov, se bodo vključevale v t.i. tolerančno območje kvartalno, v primeru, da obstaja utemeljen razlog, da ta edicija lahko preseže prag dosega 1.3%, to je npr. prodana naklada vsaj 10.000 izvodov (veljaven je le podatek iz RPN).

Ostali mediji

NRB meri izpostavljenost različnim medijem v dnevu pred anketiranjem, v zadnjem tednu in v zadnjem mesecu. Na ta način dobimo podatke o dnevnem, tedenskem in mesečnem dosegu za več kot 30 medijev, podatki pa so primerljivi na ravni metode in časovne enote. Podatki

TISK
Dnevni časopisi
Priloge časopisov
Revije ali časopisi, ki izhajajo tedensko
Revije ali časopisi, ki izhajajo mesečno
Revije ali časopisi, ki izhajajo manj pogosto
Strokovne ali specializirane revije
Interna glasila
Brezplačne revije ali časopisi
Reklamne revije ali časopisi (vezane)
Reklamni letaki in prospekti

ELEKTRONSKI MEDIJI
TV Slovenija 1
TV Slovenija 2
POPTV
KANAL A
Lokalne TV postaje
Satelitske TV postaje
Radio Slovenija 1
Radio Slovenija 2
Druge slovenske radijske postaje
Satelitske radijske postaje
Radio preko spleta
Kino
Filmi na DVD/VHS
Igre na računalniku ali igralnih konzolah
Mobilni telefon

AMBIENTALNI MEDIJI
Veliki obcestni plakati
Manjši cestni plakati na avtobusnih postajah
Manjši cestni plakati - drugje
Oglasi na mestnih avtobusih, kombijih, avtomobilih
Oglasi v toaletnih prostorih lokalov
Oglasi v trgovinah in trgovskih centrih
Drugi oglasi v lokalih (podstavki, pogrinjki ipd.)
Oglasne kartice
Plakati in zloženke v zdravstvenih domovih
Plakati in drugi oglasi v športnih centrih

Trije mediji pa so razdelani še bolj podrobno:

RADIO

 • dnevni doseg po postajah
 • tedenski doseg po postajah

TELEVIZIJA

 • dnevni doseg po postajah
 • tedenski doseg po postajah
 • pogostost gledanosti standardnih oddaj in žanrov po TV postajah

INTERNET

 • uporaba (kraj dostopa. čas dostopa, raven uporabe)
 • obiskanost slovenskih spletnih strani
 • branost elektronskih izdaj tiskanih medijev