Osrednja stranKaj je nrb?Naročnik raziskaveIzvajalec raziskaveOpis raziskaveOmniviewJavno dostopni podatkiProdajna ponudbaStrokovni prispevkiNovice
 
 
UPORABLJENE METODE MERJENJA BRANOSTI

Branost v Nacionalni raziskavi branosti se meri s pomočjo treh različnih metod, pri čemer je ena tista, ki določa valuto, druga omogoča oceno dosega več kot enega izida, tretja pa je vključena zavoljo strokovno raziskovalnih namenov.

VALUTO NRB predstavlja doseg enega izida (AIR, average-issue-readership), izmerjen z metodo zadnjega branja.

METODA ZADNJEGA BRANJA (recent reading)
Metodo zadnjega branja uporabljajo v večini nacionalnih raziskav branosti po svetu. Zgradba modela:
Anketiranec najprej na podlagi logotipov prepozna edicije, ki jih je imel v rokah v zadnjem letu dni, za vse te pa nato sledi vprašanje o zadnjem branju in siceršnji pogostosti branja. Kriterij zadnjega branja je "bral ali prelistal". Doseg enega izida predstavljajo vsi tisti, ki so neko edicijo brali ali prelistali v obdobju enega izida (v zadnjem tednu pri tednikih, v zadnjem mesecu pri mesečnbikih itd.) Za vsako od edicij, pri kateri bralec sodi v doseg enega izida (AIR) in je njegov redni oz. pogosti bralec, sledijo podrobnejša vprašanja o zadnjem branju, kvaliteti branja itd.

POGOSTOST BRANJA
Po metodi deklarirane pogostosti branja dobimo podatke o pogostosti branja. Tudi po tej metodi se da izračunati doseg enega izida, za katerega pa je bilo že večkrat dokazano, da precenjuje doseg še bolj kot metoda zadnjega branja. V primeru NRB nas pri tej metodi sicer zanimajo zgolj podatki o pogostosti branja, ki so osnova za izračun dosega štirih izidov (berejo vsaj enega od štirih izvodov).

FRIPI
Princip metode FRIPI (first read in publishing interval) je podoben principu medode FRY, le da je poseg v spomin razširjen iz dneva pred anketiranjem na obdobje izhajanja (torej največ do dveh mesecev).

KVALITETA BRANJA
NRB vsebuje tudi širok sklop vprašanj, ki se nanašajo na kvalitativne razsežnosti branja posamezne revije ali časopisa. Ključen podatek pri tem je

  • PEX, page exposure score - povprečna izpostavljenost povprečni strani

Poleg tega pa so v tem sklopu še vprašanja:

  • izvor izvoda,
  • kraj in dolžina branja,
  • vpliv edicije na posameznikovo življenje,
  • način branja,
  • stališča do edicije,
  • vplivu na sprejemanje odločitev in pomen, ki jih ima edicija za njihovo delo,
  • v primeru prilog pa tudi o vplivu priloge na kupovanje nosilca.

Ta sklop se meri le za tiste edicije, ki so v lasti pristopnikov k NRB