Osrednja stranKaj je nrb?Naročnik raziskaveIzvajalec raziskaveOpis raziskaveOmniviewJavno dostopni podatkiProdajna ponudbaStrokovni prispevkiNovice
 
 
OSTALI VSEBINSKI SKLOPI

V terenskem delu NRB so poleg medijske potrošnje vsebovani še naslednji podatki:

Socio-demografski podatki

Socio-demografski del vsebuje vse potrebne podatke za natančno določitev ciljnih skupin:

 • spol
 • starost
 • končana izobrazba
 • delovna aktivnost, ločitev po vrsti dela in moči odločanja
 • osebni dohodek (razredi)
 • kupna moč (na podlagi več indikatorjev)
 • ali je oseba nakupni član in ali prispeva k proračunu gospodinjstva
 • popis članov gospodinjstva (število in za vsakega spol in starost)
 • dohodek na člana gospodinjstva, posedovanje dobrin, kupna moč
 • regija (na več načinov, lahko tudi po želji naročnika), tip naselja.

Potrošniški indikatorji

 • cenovna občutljivost
 • prednakupno posvetovanje
 • indikator naklonjenosti nakupovanju
 • indikator naklonjenosti oglaševanju
 • indikator etnocentričnosti
 • indikator referenčnih skupin

Potrošnja časa
Povprečna poraba časa za vsakodnevne aktivnosti:

 • plačano delo
 • gospodinjstvo, domača opravila
 • nakupovanje, ogledovanje izdelkov
 • preživljanje časa s družino
 • druženje s prijatelji
 • gledanje televizije
 • poslušanje radia

Prostočasne aktivnosti
Indikator prostočasnih aktivnosti je indeks, ki odraža posameznikovo prostočasno aktivnost/pasivnost, oziroma je predstavljen z verjetnostjo, da se bo posameznik na povprečni dan ukvarjal s posamezno aktivnostjo:

 • obiskovanje kina
 • ukvarjanje s športom in rekreacijo
 • obiskovanje športnih prireditev
 • zahajanje v lokale, nočne klube, diskoteke
 • obiskovanje kulturnih in umetniških prireditev
 • branje knjig

Najpomembnejša vrednota
Odstotek bralcev posamezne edicije glede na vrednote, ki jih izpostavljajo oz. katerim dajejo prednost:

 • občutek pripradnosti
 • topli odnosi z drugimi ljudmi
 • samoizpolnitev
 • biti spoštovan
 • zabava in uživanje v življenju
 • varnost
 • samospoštovanje
 • občutek, da sem nekaj dosegel-a

Potreba po znanju, spoznavanju
Odstotek bralcev, ki imajo podpovprečno, povprečno oziroma nadpovprečno izraženo potrebo po znaju, spoznavanju.